Home

Dr. Sheng-Guo Wang    (王胜国)

Professor

UNC Charlotte

Smith 343

Phone (704) 687-5063

Email swang@uncc.edu

https://coefs.uncc.edu/swang/